หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงแผ่นพลาสติกกันซึมชนิด HDPE บ่อเก็บน้ำ ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ำริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงแผ่นพลาสติกกันซึมชนิด HDPE บ่อเก็บน้ำ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ำริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416--65-0122 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0093 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตามโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ ตามโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ทั้ง ๔ แห่ง โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและดูแลป้องกันการแพร่เชื้อภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ๋อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเลียบคลองชลประทาน RMC ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2565 ]ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัด 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 17 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัด 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัลสำหรับมอบให้ผู้ชนะการประกวด ตามโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6199 เชียงราย (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2097 เชียงราย (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]วัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อทรายเทมีฟอสเพื่อดำเนินงานตาม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุกประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือนปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการค่าเช่าชุดว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการสถานที่ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 705,583 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10