หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเวียงพางคำ
ศาสนสถานในชุมชนเวียงพางคำ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1
2
3
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
   
  นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเลียบคลองชลประทาน RMC 1 ด้ [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าหอพักลีซอ ซอย ๕ ต [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 50 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอู่สมศักดิ์ บ้านป่าเห [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 8 บ้านป่าเห [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนว [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดยาง ๒๕๐/๘๕ R๑๖ พร้อมค่าแรง [ 9 ส.ค. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
 
 แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
 การตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA)  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
 การตรวจติดตามนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของ สถ.  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ มท.  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
 การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women’s Empowerment ระหว่าง สถ. และ UNDP  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
 การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนา มท. ครบ 130 ปี ในปี ค.ศ. 2565  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
  แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021)  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ มท.  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
 การประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2565  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
 ประการการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง (ยกเว้นอำเภอดอยหลวง และอำเภอป่าแดด)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
 ประกาศ คกก.กระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปี งปม. พ.ศ. 2565  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 6/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
 การจัดส่ง หนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
 
 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอู่สมศักดิ์ บ้านป่าเห [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 8 บ้านป่าเห [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์สาธารณสุข มูลฐาน (ศสมช.) [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริม ไหล่ท [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคันดิน บ้านสม [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพ้นธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิต [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ทต.เม็งราย ประกาศโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านป่าซางพัฒนา หมู่13 [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ทต.เม็งราย [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนก [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารศ [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระ [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิ [ 12 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
 
 


ทต.เม็งราย จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านหนองบัวคำ หมู่ 7 ตำ [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนว [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.เม็งราย จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำ [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดยาง ๒๕๐/๘๕ R๑๖ พร้อมค่าแรง [ 9 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ชุคคานท้ายรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3595 [ 9 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา [ 9 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 เ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวั [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.เม็งราย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็งราย หมู่ที่ 10 ตำบลเม็งราย อำเภอ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.เม็งราย จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านสมบูรณ์ดี หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเม็งราย อำ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.เม็งราย จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.เม็งราย จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12 ตำบลเม็งราย อำเภอพญา [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.เม็งราย จัดจ้างเหมาเดินสายแลน 10 จุด (กองคลัง) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลตำบลเม็ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6199 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-9931 ชร พร้อมเปลี่ยน จำนว [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่ามอง สู่ถนนงามตา หน้าบ้านสะอาด ประช [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อผ้าใบกันสาดพร้อมติดตั้ง 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
 

ดอกไม้ประดิษฐ์  
 

วัดป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ  
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
ระบบสารสนเทศกรมฯ
องค์ความรู้ที่ควรทราบ
ข้อมูลสารสนเทศเทศบาล
         
         
         
   
         
         
         
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.เวียงพางคำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
LINK ที่น่าสนใจ
NAX solution  
เว็บไซต์เพื่่อท้องถิ่นไทย  
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 816,264 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.เวียงพางคำ

facebook
ทต.เวียงพางคำ
ทต.เวียงพางคำ