หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเวียงพางคำ
ศาสนสถานในชุมชนเวียงพางคำ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1
2
3
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
   
  นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ ศสมช. บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ [ 14 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนซอย [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหลังคากองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงพ [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องกองช่างและห้อง [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 28 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจภาษี บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในระบบแ [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ๋อมเครื่องปรับอากาศอาคาร ชั้น 2 กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 497-62-0002 งานส่งเสริมแ [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 11 ร [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
 
 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567  [ 15 ก.พ. 2567 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 12/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566  [ 12 ก.พ. 2567 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2567  [ 6 ก.พ. 2567 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2567  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566  [ 30 ม.ค. 2567 ]  
 แจ้งนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนธันวาคม 2566  [ 25 ม.ค. 2567 ]  
 แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนธันวาคม 2566  [ 19 ม.ค. 2567 ]  
 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566  [ 28 ธ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 21 ธ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคาหลวงแร่ งวดที่ 4/2566 และงวดที่ 3/2566 เพิ่มเติม  [ 21 ธ.ค. 2566 ]  
 แจ้งนำส่งเงินรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 20 ธ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 20 ธ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 11/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 20 ธ.ค. 2566 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 6 ธ.ค. 2566 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนกันยายน 2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนตุลาคม 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนตุลาคม 2566  [ 27 พ.ย. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 10/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2566  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2566  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
 
 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอน [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้า [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานอเ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 11 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอน [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.เม็งราย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลเม็งราย [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเทลาน [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปีง [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 58 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหลังคากองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงพ [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 26 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องกองช่างและห้อง [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
ทต.แม่สรวย ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญ [ 5 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 97 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256 [ 1 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านใหม่ ซอย 4 บ้าน [ 1 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเลี [ 1 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
 
 


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจภาษี บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในระบบแ [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาซ๋อมเครื่องปรับอากาศอาคาร ชั้น 2 กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 497-62-0002 งานส่งเสริมแ [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) เพื่อซ่อมแซมไฟกิ่งหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเม็งราย พ. [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการ [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.แม่สรวย ซื้ออาหารเสริม (นม)ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 11 ร [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง น้ำยางมะตอย จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ, หิน 3/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบา [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงพา [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ โ [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกองการศึกษา เทศบาลตำบ [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด เทศบาลตำบลเม็ง [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญ [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย ซื้ออุปกรณ์กีฬาและวัสดุสำหรับแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้าน [ 16 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดเขตพื้นที [ 16 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย ซื้อถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดเขตพื้นที่เทศบาลตำ [ 16 ก.พ. 2567 ]


ทต.เม็งราย จ้างเหมาจัดสถานที่และดูแลสนามจัดการแข่งขันและพิธีเปิด/ปิด (โครงการแข่งขันกีฬาเยา [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ดอกไม้ประดิษฐ์
ข้อมูลกาดเวียงพางคำ
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
ระบบสารสนเทศกรมฯ
องค์ความรู้ที่ควรทราบ
ข้อมูลสารสนเทศเทศบาล
         
         
         
   
         
         
     
         
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @671wtqec
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.เวียงพางคำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
NAX solution  
เว็บไซต์เพื่่อท้องถิ่นไทย  
   
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 2,556,090 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.เวียงพางคำ

facebook
ทต.เวียงพางคำ
ทต.เวียงพางคำ