หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเวียงพางคำ
ศาสนสถานในชุมชนเวียงพางคำ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1
2
3
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
   
  นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านป่ายางผาแตก [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6/2 หมู่ที [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 22 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบคลองชลประทานเ [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอ [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบคลองชลประทานเชื่อมตำบลโป่งผา บ้านป่าเหมือ [ 26 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๑/๒ บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ [ 26 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ บ้านป่ายางผาแตก หมู่ [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๑/๑ บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 การประชุม คกก.จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  [ 9 ก.ย. 2565 ]  
 การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. สำหรับผู้บริหาร มท.  [ 7 ก.ย. 2565 ]  
 การขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้แก่ กทม. เมืองพัทยา ทน. และ ทม.  [ 1 ก.ย. 2565 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 1 ก.ย. 2565 ]  
 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 30 ส.ค. 2565 ]  
 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565  [ 29 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565  [ 26 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565  [ 26 ส.ค. 2565 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565  [ 25 ส.ค. 2565 ]  
 ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่  [ 24 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประจำเดือนกรกฎาคม 2565  [ 23 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ส.ค. 2565 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรสังกัดกองช่างของ อปท. เพื่อร่วมปฏิบัติงาน ในภารกิจการตรวจสอบและสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ทต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  [ 17 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)  [ 16 ส.ค. 2565 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ภาคีเครือข่ายสุขภาพท้องถิ่นในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]  
  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
 การตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA)  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
 การตรวจติดตามนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของ สถ.  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
 
 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบคลองชลประทานเ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 21/1 บ้านผาหมี หมู่ท [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายทาง ซอยบ้านผู้ช่วยทน หมู่ที [ 25 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน สายทางซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ที่ [ 25 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอ [ 25 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำป้ายซอยภายในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 1 [ 25 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างจ้างโครงการก่อสร้างถ [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำป้ายซอยภ [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและข [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ำผาจม หมู่ที [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตรงข้ามสนามยิ [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทาง คสล. ข้างศูนย์ไฟป่า บ้านห้วยน [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
 
 


ทต.เวียงพางคำ จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 26 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบคลองชลประทานเชื่อมตำบลโป่งผา บ้านป่าเหมือ [ 26 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๑/๒ บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ [ 26 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ บ้านป่ายางผาแตก หมู่ [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๑/๑ บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อพัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำเดือนปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉ [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๖/๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่า [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธี [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างโครงการจัดทำป้ายซอยภายในตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างโครงการก่อสร้างถนน สายทางซอยยิ่งเจริญ ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายางผาแตก โดยวิธีเฉ [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างโครงการก่อสร้างถนนสายทาง ซอยบ้านผู้ช่วยทน หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายางผาแตก โดยวิธี [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เม็งราย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ขาแขวนทีวีแบบติดผนัง ปรับหันซ้ายขวาและเงยได้ แผนงานการศึ [ 20 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมบ่อเก็บน้ำ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 โดย [ 20 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
 

ดอกไม้ประดิษฐ์  
 

วัดป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ  
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
ระบบสารสนเทศกรมฯ
องค์ความรู้ที่ควรทราบ
ข้อมูลสารสนเทศเทศบาล
         
         
         
   
         
         
         
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.เวียงพางคำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
LINK ที่น่าสนใจ
NAX solution  
เว็บไซต์เพื่่อท้องถิ่นไทย  
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 886,436 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.เวียงพางคำ

facebook
ทต.เวียงพางคำ
ทต.เวียงพางคำ