หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเวียงพางคำ
ศาสนสถานในชุมชนเวียงพางคำ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1
2
3
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
   
  นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (ชุมชนบ้านใหม่) บ้านป่าเ [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบคลองชลประทาน 2R-RM [ 22 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 56 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (ชุมช [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนถ้ำผาเรือ ซอย 3 [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุงานสำนักงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(เครื่องสำรองไฟ) หมายเ [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(เครื่องสำรองไฟ) หมายเ [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการล้างซ่อมแซมเปลี่ยนแคปพัดลมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธี [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กกลม 9 มิลลิเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
 
 แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2566  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2566 ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนม  [ 9 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 3 เม.ย. 2566 ]  
  จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2566  [ 29 มี.ค. 2566 ]  
 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มี.ค. 2566 ]  
 แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
 แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญิติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
 แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมกราคม 2566  [ 22 ก.พ. 2566 ]  
 แจ้งนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนมกราคม 2566  [ 22 ก.พ. 2566 ]  
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนมกราคม 2566  [ 17 ก.พ. 2566 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2566  [ 15 ก.พ. 2566 ]  
 
 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย อันตรายอย่างไร [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.เวียงพางคำ หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เขตเลือ [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่องห้ามผู้ใดขาย จำหน่า [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.เวียงพางคำ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.เม็งราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความสามารถและทักษะสำหรับเ [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.เม็งราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและทักษะสำหรั [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.เม็งราย ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งรายเขตเลือกตั้งที่ 2 แทน(ตำแหน่งที่ว่า [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.เวียงพางคำ ติดตามการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนถ้ำผาเรือ ซอย 3/2 บ้านป่ายางใหม่ ม.4 [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.เวียงพางคำ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เขตที่ 1 แทนตำแหน [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
ทต.เวียงพางคำ โครงการ ยิ้มสดใส คนเวียงพางคำ ฟันดี ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
 
 


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุงานสำนักงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(เครื่องสำรองไฟ) หมายเ [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(เครื่องสำรองไฟ) หมายเ [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการล้างซ่อมแซมเปลี่ยนแคปพัดลมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธี [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร ประจำเ [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กกลม 9 มิลลิเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ของงานป้องกันและบรร [ 19 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน82-2097 เชียงราย งานสุข [ 18 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข สำนักปลั [ 18 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายเลขทะเบียน 81-6199 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ร [ 18 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการจัดทำม่านปรับแสงหน้าต่างพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในงานพัฒนารายได้ กองค [ 18 พ.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง (โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเม็งรายมหาราช ประจำป [ 18 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟถนนแบบโซล่่าเซลล์ ๓๐๐ W เรเซอร์ พร้อมเสาไฟยาว ๖ เมตร โด [ 16 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟถนนแบบโซล่่าเซลล์ ๓๐๐ W เรเซอร์ พร้อมเสาไฟยาว ๖ เมตร โด [ 16 พ.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟถนนแบบโซล่่าเซลล์ ๓๐๐ W เรเซอร์ พร้อมเสาไฟยาว ๖ เมตร โด [ 16 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ดอกไม้ประดิษฐ์
วัดป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
ระบบสารสนเทศกรมฯ
องค์ความรู้ที่ควรทราบ
ข้อมูลสารสนเทศเทศบาล
         
         
         
   
         
         
     
         
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.เวียงพางคำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
LINK ที่น่าสนใจ
NAX solution  
เว็บไซต์เพื่่อท้องถิ่นไทย  
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 2,026,424 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.เวียงพางคำ

facebook
ทต.เวียงพางคำ
ทต.เวียงพางคำ