หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเวียงพางคำ
ศาสนสถานในชุมชนเวียงพางคำ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1
2
3
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
   
  นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านป่ายางผาแตก [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6/2 หมู่ที [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 69 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลต [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 64 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุงานสำนักงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 7 ธ.ค. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดตกแต่งรถขบวนและขบวนCanivalชาติพันธุ์อาข่าตามโครงการส่งเสริมแ [ 6 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ 2566 โด [ 6 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง [ 1 ธ.ค. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
 
 
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ มท.  [ 1 ธ.ค. 2565 ]  
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565  [ 1 ธ.ค. 2565 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565  [ 1 ธ.ค. 2565 ]  
 การพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรที่มีอยู่จริง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DLA Waste)  [ 18 พ.ย. 2565 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายการก่อสร้างอาคาร ศพด./อาคารเรียนและอาคารประกอบ/สระว่ายน้ำใน รร.)  [ 16 พ.ย. 2565 ]  
 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565  [ 15 พ.ย. 2565 ]  
 การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้  [ 11 พ.ย. 2565 ]  
 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2565  [ 7 พ.ย. 2565 ]  
 ประกาศ มท. เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  [ 3 พ.ย. 2565 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2565  [ 1 พ.ย. 2565 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565  [ 1 พ.ย. 2565 ]  
 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท. พ.ศ. 2565  [ 31 ต.ค. 2565 ]  
 การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  [ 27 ต.ค. 2565 ]  
 แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประจำเดือนกันยายน 2565  [ 26 ต.ค. 2565 ]  
 แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนกันยายน 2565  [ 25 ต.ค. 2565 ]  
 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2565 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565  [ 17 ต.ค. 2565 ]  
 
 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้ [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.เวียงพางคำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.เวียงพางคำ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2565 ( [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
ทต.เวียงพางคำ หนังสือขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ปี-พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
ทต.เวียงพางคำ มาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.เวียงพางคำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
ทต.เวียงพางคำ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ทต.เวียงพางคำ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดโคมแขวนลานนา งานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก(ปรเภทสวยงาม) งานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
 
 


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุงานสำนักงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 ธ.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 7 ธ.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดตกแต่งรถขบวนและขบวนCanivalชาติพันธุ์อาข่าตามโครงการส่งเสริมแ [ 6 ธ.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ 2566 โด [ 6 ธ.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง [ 1 ธ.ค. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด ห [ 30 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 1 ราย นาง [ 30 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ทั้ง [ 30 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้สอน(ภาษาต่างประเทศ) โรงเรียนเทศบาลเวี [ 30 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดสวนสาธารณะสวนหย่อมและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล [ 30 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดสวนสาธารณะสวนหย่อมและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล [ 30 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ภายในกองการศึกษาและใช้จัดงานศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิ [ 28 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ทั้ง [ 28 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบรถบรรทุกน้ำดับเพล [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กธ-7277 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง(JCB) หมายเลขครุภัณฑ์ 018-55-0001 โดยวิธีเฉ [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทต.เม็งราย ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรรสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร ประจำเด [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2097 เชียงราย งานสุ [ 21 พ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน81-6199 เชียงราย งานสุข [ 21 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
 

ดอกไม้ประดิษฐ์  
 

วัดป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ  
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
ระบบสารสนเทศกรมฯ
องค์ความรู้ที่ควรทราบ
ข้อมูลสารสนเทศเทศบาล
         
         
         
   
         
         
     
         
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.เวียงพางคำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
LINK ที่น่าสนใจ
NAX solution  
เว็บไซต์เพื่่อท้องถิ่นไทย  
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 1,190,805 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.เวียงพางคำ

facebook
ทต.เวียงพางคำ
ทต.เวียงพางคำ