หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wpk.go.th/orgchart...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wpk.go.th/board.ph...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wpk.go.th/projectR... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wpk.go.th/contact....
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wpk.go.th/projectR...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wpk.go.th/home https://www.wpk.go.th/news_obt... หน้าเว็บหลักของเทศบาลฯ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wpk.go.th/home https://www.wpk.go.th/webboard... https://line.me/R/ti/p/%40yct6... เว็บบอร์ดของเทศบาลฯมี Messenger Live Chat,webboard
o9 Social Network https://www.wpk.go.th/home https://www.facebook.com/profi... https://line.me/R/ti/p/%40yct6... เว็บไซต์ของเทศบาล Facebook ของเทศบาลฯ, Line เทศบาลฯ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wpk.go.th/webs_plc...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/projectR... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... แผนดำเนินงาน ปี 2566.เทศบัญญัติ งบประมาณ 2566,แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1,2,3)
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.wpk.go.th/project_...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.wpk.go.th/project_...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.wpk.go.th/projectR... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... คู่มือปฏิบัติงาน,คู่มืองานป้องกกันฯ,คู่มืองานสวัสดิการฯ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.wpk.go.th/projectR... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/dnm_file... มาตรฐานบริการ,การแจ้งขอทำำหน้าที่เจ้าบ้าน,การลงทะเบียนผู้สูงอายุ คู่มือ การบริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.wpk.go.th/projectR... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... สถิติงานทะเบียนฯ,สถิติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯรายเดือน
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.wpk.go.th/news_det...
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... http://www.wpksm.com/form/frmR... https://ekut5.app.goo.gl/4MNtT... แบบฟอร์มผ่านทาง Google form ,แบบฟอร์มศูนย์การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service)เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ,แบบฟอร์ม แอบปิเคชั่น Traffy Fonndue
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.wpk.go.th/project_...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wpk.go.th/news_obt... https://www.wpk.go.th/news_obt... ประกาศข่าวจัดจ้าง,ประกาศผลการจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.wpk.go.th/projectR... **
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.wpk.go.th/news_det... https://www.wpk.go.th/news_obt... หน้าเว็บหลัก ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่ 2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... ประกาศนโยบายปีพ.ศ.2566,นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564-2566, แผนพัฒนาบุคคล พ.ศ.2564-2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.wpk.go.th/projectR... การสรรหาและการคัดเลือก,การบรรจุและแต่งตั้ง,การพัฒนาบุคคลากร,การประเมินผล ,การให้คุณให้โทษและขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... ผลการดำเนินตามนโยบายฯ,สรุปการฝึกอบรม,ผลการฝึกอบรมปริสิทธิภาพพนักงาน พร้อมปัญหา+ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wpk.go.th/projectR... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... แผนการป้องกันการทุจริต.คู่มือแนวทาง
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wpk.go.th/home https://www.wpksm.com/onestop/... https://www.wpk.go.th/project_... สามารถเข้าได้หน้าเว็บไซต์หลักเพื่อ linkไปยังเว็บไซต์ศุนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,คำสั่งจนท.ประจำศุนย์ฯ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wpk.go.th/project_... ปรากฎหน้าเว็บหลัก-หัวข้อ สถิติ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.wpk.go.th/project_... https://www.wpk.go.th/project_... ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ,การ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.wpk.go.th/news_det... https://www.wpk.go.th/project_...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.wpk.go.th/news_det... https://www.wpk.go.th/news_det...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.wpk.go.th/project_...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 2,370,983 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10