หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“เวียงพางคำเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่สากลอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล”
วิสัยทัศน์
 
คำขวัญ
“เวียงพางคำ เมืองกำเนิดแห่งสยาม นามแผ่นดินพระเจ้าพรหมปฐมกษัตรามหาราช
งามวิลาส ดอยผาหมี ลิ้นจี่หวาน น้ำหนองแหวนเย็นร่มรื่น
ชนหลากเผ่าล้ำค่าวัฒนธรรม สุดชายแดนถิ่นธุรกิจเหนือสยาม”
 
พันธกิจ
 
  ส่งเสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของขุมชน
  ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการ ศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
  ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และปราบปราม ยาเสพติดเชิงรุก
  ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
  พัฒนาระบบการจราจร การจัดทำผังเมืองและการคมนาขนส่ง
  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม
  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
  พัฒนาระบบการระบายน้ำ
  ส่งสริมการสร้างจำสำนึกการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัตน้ำเสีย
  ส่งเสริมกระบวนการทำงานแลวิธีการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
  ส่งเสริมการสร้างสำนึกประขาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม
  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ตีและทันสมัย
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความสงบมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 2,156,730 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10